?

Log in

No account? Create an account

'Tis The Night Before Christmas..

24th Dec, 2007 | 12:44 am

--when all through the house
Not a creature was stirring, not even a mouse;

God jul, allesammen :)

- Linn Maria

link | kommentere {1} |

pas de deux

13th May, 2006 | 11:36 pm
öresus: Voxtrot - The Start of Something

Det er ikke for å være vanskelig
- eller, jo, det er det faktisk!

.. fordi det dessverre har vist seg å være nødvendig.

Dersom du fremdeles vil lese hva jeg skriver, send meg en invitasjon eller skriv en kommentar, og jeg legger deg til.

link | kommentere {53} |